POUZDANA OPSKRBA TOPLINSKOM I ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije od biomase vrhunska je disciplina kad je riječ o korištenju biomase. Zato su Kohlbachovi kotlovi sa svojim specijalnim stupnjevima snage prilagođeni turbinama koje su uobičajene na tržištu:

  • Visokotlačni parni kotao za parne turbine i motore: dimocijevni kotao (vrelocijevni kotao na vodu) do 40 bara ili vodocijevni kotao za više razine tlaka, od 6.000 kW
  • Termouljna kotlovska postrojenja za tehnologiju organskog Rankineova ciklusa (Organic Rankine Cycle): za mala kogeneracijska postrojenja od 200-2.200 kW, električni, bestlačni pogon, vrlo visok stupanj ukupnog iskorištenja postrojenja, iznimno dobre reakcije pri djelomičnom opterećenju, iskušana i vrlo dugovječna tehnologija.