GORIVO KOJE IMA BUDUĆNOST

U radu s obnovljivim gorivima je za razliku od slučaja s „normiranim“ fosilnim gorivima potrebno iscrpno iskustvo koje se stječe tijekom desetljeća, a tiče se kemijskog sastava, veličine, vlažnosti i zakonskih propisa.

U našim se postrojenjima upotrebljavaju brojna raznolika goriva: naša paleta osim drvne biomase poput drvne sječke, kore i drvnog ostatka pri održavanju šume obuhvaća i suhu piljevinu, pelete i brusnu prašinu. Poljoprivredna biomasa poput oklasaka, slame, ljuske zrna kakaovca, miskantusa, komine maslina, ostataka prehrambene industrije itd. također je dio spektra goriva koja nudimo kao posebna rješenja na upit. Upotrijebljeni ložišni sustavi individualno su prilagođeni svakom gorivu i omogućuju optimalno dogorijevanje svakog goriva.

> 1. Uporaba raznovrsnih goriva za Kohlbach ove kotlovske sustave

Kotlovski sustavi s raznovrsnim spektrom goriva najpoznatiji su zaštitni znak palete Kohlbachovih proizvoda. Naša robusna i dugovječna postrojenja pouzdano iskorištavaju najrazličitija drvena goriva (s obzirom na veličinu i sadržaj vode) koja bi kod drugih konstrukcija dovela do znatnih ograničenja pri radu. Naši kotlovski sustavi omogućuju uporabu drvne biomase poput kore, šumske sjeckane građe, čiste drvne sjeckane građe, piljevine, drvne strugotine, peleta, industrijskih peleta ili prikladnog drva kao ostatka od održavanja šume, drvnog otpada iz pilana i drvoprerađivačkih djelatnosti. Cjelokupni drvni otpad u prirodnom i neobrađenom stanju te drvni ostaci prema normi ÖNORM M 7133 i EN 14961 optimalni su za uporabu u za to razvijenim Kohlbachovim ložištima. Slobodno nas kontaktirajte jer svoja kotlovska postrojenja prilagođavamo vašim individualnim potrebama u skladu sa specifikacijama vašeg goriva. Osim toga, rado istražujemo alternativna specijalna goriva za dodavanje drugim gorivima.

> 2. Alternativna specijalna goriva za individualna rješenja iz Kohlbach

Raznovrsnost i robusnost Kohlbachovih kotlovskih sustava omogućuje i individualnu prilagodbu za uporabu ili dodavanje određenih alternativnih specijalnih goriva kao primjesa. Na vaš zahtjev za vas ćemo analizama goriva i/ili probnim radom u pokusnom postrojenju unaprijed istražiti mogućnosti individualne prilagodbe tehnike postrojenja za uporabu alternativnih specijalnih goriva koja ne spadaju u normirana drvna goriva.

Kohlbach raspolaže brojnim referentnim postrojenjima koja su posebno opremljena i prilagođena za uporabu takvih alternativnih specijalnih goriva poput oklasaka, ljuske zrna kakaovca, slame, slamnatih peleta, komine maslina, miskantusa, raznih poljoprivrednih ostataka, brusne prašine itd.

Takva se specijalna goriva odlikuju vrlo visokim sadržajem pepela, visokim sadržajem dušika, klora ili sumpora, tvarima koje se pretvaraju u trosku itd. i zahtijevaju posebno iskustvo tvrtke Kohlbach na području razvoja postrojenja s obzirom na reakcije pri sagorijevanju, emisije i reakcije pri zaprljanju. Naše široko znanje i iskustvo omogućit će vam dodatne ekonomske prednosti u odnosu na uporabu skupih standardnih goriva i riješiti će problem zbrinjavanja koji je često povezan s velikim troškovima ili nezgodne probleme s nedostatkom prostora na vašoj lokaciji.

Na vaš ćemo vam zahtjev rado navesti odgovarajuće reference i pružiti vam konkretnu podršku ili dati savjet u vezi s pripremnim studijama, analizama specijalnih goriva glede njihova sastava i reakcija pri izgaranju, kao i procesnotehnološkim konstruiranjem, planiranjem i konstruiranjem tehničkih prilagodbi. Po potrebi se naša postrojenja za vas mogu opremiti dodatnom tehnologijom filtara, postupkom selektivne nekatalitičke redukcije ili naknadno priključenim postrojenjima za selektivnu katalitičku redukciju za redukciju dušikovih oksida, zonama za naknadno izgaranje za duže vrijeme zadržavanja plina radi minimiziranja štetnih tvari ili postrojenjima za frakcioniranje pepela itd.

Rado ćemo vas i osobno savjetovati:

> Kontakt

 

> 3. Goriva koja se ne mogu upotrijebiti

Kohlbachova postrojenja i tehnologije nadaleko su poznati po svojoj iznimnoj svestranosti i pouzdanoj robusnosti. Ipak postoje goriva za koja naša postrojenja nisu namijenjena te ih mi takvim gorivima i ne prilagođavamo s razloga koji proizlaze iz filozofije naše tvrtke. Ta goriva stoga nisu ni prikladna ni dopuštena za uporabu u Kohlbachovim ložištima. U njih se među ostalim ubrajaju goriva poput ugljena, zemnog plina, nafte i drugih fosilnih goriva kao i prehrambene namirnice te kemijski obrađeno otpadno drvo, otpad, posebni otpad i umjetni materijali.