Makedonija

Samo u proteklih 20godina je u jugoistočnoj Europi sljedeće realizirano:

> 94 instaliranih postrojenja

> 320.000 kW ukupnog termičkog učinka

 

KBE BioENERGIE d.o.o.

poduzeće Kohlbach grupacije

Krešimira Filića 39b
42000 Varaždin
HRVATSKA
Tel.: +385 (0)42 321 595
Fax: +385 (0)42 321 594
office@bioenergie.hr
www.bioenergie.hr

DI Eduard Vitkovic

Uprava, prodaja, poslijeprodajne usluge 
Tel.: +385 (0)42 321 595
Mobile: +385 (0)98 55 11 00
Fax: +385 (0)42 321 594
ev@bioenergie.hr