FAQ

Koja se goriva mogu upotrebljavati u Kolbachovim postrojenjima?

Načelno su za dobivanje energije s Kolbachovim postrojenjima prikladni svi prirodni, neobrađeni nusproizvodi pri obradi drva i proizvodi preostali nakon obrade drva (drveni peleti, kora, sjeckana građa, piljevina, drvni ostatak pri održavanju šume itd.).
Mogu se primijeniti i rješenja za slamu kao gorivo, a na zahtjev se mogu razviti rješenja i za druge biogene izvore energije.
Za čisto dobivanje energije s Kolbachovim postrojenjima nikako nisu prikladni sljedeći izvori:
otpadci, stajsko gnojivo, poseban otpad ili fosilni izvori energije.

 

Proizvodi li Kohlbach i uljne i plinske kotlove?

Ne. Kohlbach se već desetljećima bavi isključivo čistom i ekonomičnom energijom iz biomase.

 

Ima li Kohlbach postrojenja i za male potrošače?

Ne. Postrojenja društva Kohlbach predstavljaju energetska rješenja prilagođena klijentima, a namijenjena su toplinskim potrebama u industriji, objektima i daljinskom grijanju. Stoga su Kohlbachovi proizvodi dostupni tek za potrošnju topline od 400 kW.

 

Zašto su elektrane na biomasu ekološki prihvatljive?

Pri sagorijevanju biomase oslobađa se ugljikov dioksid samo u onoj količini u kojoj su ga biljke prethodno primile tijekom svojeg rasta. Stoga u prirodnu cirkulaciju ugljikova dioksida ne dolazi dodatni ugljikov dioksid.

 

Što je biomasa?

Biomasa podrazumijeva sve biogene (grč. bios = živ) materijale u koje se ubrajaju kora, piljevina, drvena sječka od drvenog iverja, blanjevina i sjeckana građa sa seoskih imanja. Sve je naravno neobrađeno i prirodno. „U to se nikako ne ubraja spaljivanje svih vrsta smeća i mulja od pročišćenih otpadnih voda!“