OBJAVLJIVANJE I INFORMACIJE SUKLADNO ČL. 5. austrijskog zakona o elektroničkom poslovanju i prAvnom prometu (ECB), ČL. 14. AUSTRIJSKOG ZAKONA O PODUZEĆIMA (UGB)

Tvrtka: Kohlbach Holding GmbH (u nastavku: vlasnik stranice)
Sjedište: Grazer Straße 23, A-9400 Wolfsberg
Telefon: +43 (0)4352 2157-0
Telefaks: +43 (0)4352 2157-290
E-pošta:
office@kohlbach.at
Internet: www.kohlbach.at
Identifikacijski broj poreza na promet: ATU56837436
Broj iz registra tvrtki: FN 231114z
Sud za registar tvrtki: Zemaljski sud u Klagenfurtu
Komora: Austrijska gospodarska komora
Primjenjivi propisi: austrijski Zakon o poduzećima, austrijski Zakon o obrtu, mogu se preuzeti na stranici www.ris.bka.gv.at
Sjedište: A - 9400 Wolfsberg, Austrija

                                                                   

Jednako postupanje s obzirom na nazive

Ako su nazivi koji se odnose na osobe navedeni u ženskom ili muškom obliku, oni se na jednak način odnose na žene i muškarce.

 

Suglasnost i korištenje

Pristupom mrežnoj stranici vlasnika stranice izjavljujete da ste razumjeli uvjete korištenja te da se slažete s njima. Ako se ne slažete s uvjetima ili ih ne prihvaćate, molimo vas da više ne posjećujete naše mrežne stranice. Uporabom mrežne stranice ne ostvaruju se nikakvi pravni poslovi između vlasnika stranice ili drugih poduzeća grupe Kohlbach odnosno povezanih poduzeća i korisnika.

 

Izjava o osnovnom sadržajnom usmjerenju

Informacije o robama i uslugama neovisnih poduzeća grupe Kohlbach odnosno povezanih poduzeća kao i poticanje njihove prodaje.

Informacije o općenitim temama, osobito na području obnovljive energije.

Sadržaji ove mrežne stranice mogu obuhvaćati općenite opise tehničkih mogućnosti pojedinačnih proizvoda ili usluga koje u konkretnom slučaju ne moraju uvijek biti prisutne (npr. izmjene proizvoda). Stoga se ugovorne strane moraju prilikom kupnje sporazumno, izričito i zasebno dogovoriti o željenim značajkama proizvoda ili usluga u konkretnom slučaju. Informacije i materijali sadržani na ovoj mrežnoj stranici predstavljaju sasvim općenite informacije i ne treba ih se smatrati savjetima odnosno oni ne zamjenjuju zasebnu i iscrpnu provjeru prikladnosti proizvoda i usluga u konkretnom slučaju primjene.

Učinak iz prošlosti ne mora nužno upućivati na budući učinak. Stoga objavljene informacije i stavovi ne predstavljaju poziv, ponudu ili preporuku za korištenje nekom uslugom, stjecanje ili prodaju postrojenja ili dijelova postrojenja ili provođenje ostalih transakcija.

 

Nepostojanje jamstva

Vlasnik stranice stalno provjerava i aktualizira informacije na svojim mrežnim stranicama. Usprkos svoj pažnji podaci su se u međuvremenu mogli promijeniti ili su se mogle dogoditi pogreške. Stoga se ne može preuzeti odgovornost ili jamstvo za aktualnost, točnost i cjelovitost itd. informacija koje su stavljene na raspolaganje.

Vlasnik stranice u svakom trenutku pridržava pravo na zabune, pogreške i izmjene.

Isto vrijedi za sve druge mrežne stranice na koje se upućuje hipervezom. Uspostava veza prema takvim mrežnim stranicama odvija se na vlastiti rizik korisnika. Vlasnik stranice ne odgovara za sadržaj mrežnih stranica do kojih se dolazi na temelju takve veze.

 

Isključenje odgovornosti

Vlasnik stranice ne preuzima odgovornost za moguće nedostatke i/ili štete, uključujući nemar, za izravne ili neizravne gubitke, štete ili posljedične štete koji bi mogli nastati korištenjem ovom mrežnom stranicom. Ako nije moguće potpuno isključenje odgovornosti zbog odnosnih zakonskih rješenja koja se moraju primijeniti, odgovornost se ograničava na namjeru i grubi nemar.

Zbog prirode interneta i računalnih sustava vlasnik stranice ne može jamčiti za neprekidnu raspoloživost mrežnih stranica.

Ovo isključenje odgovornosti također vrijedi za sve priloge trećih osoba sadržane na ovim mrežnim stranicama (na primjer u recenzijama posjetitelja, knjigama posjeta, forumima za rasprave itd.).

Mrežne stranice sadržavaju poveznice na vanjske mrežne stranice trećih osoba, na čiji sadržaj vlasnik stranice ne može utjecati. Stoga vlasnik stranice ne može preuzeti jamstvo ili odgovornost za te strane sadržaje. Za sadržaj stranice na koje upućuje poveznica uvijek odgovara dotični ponuđač ili vlasnik stranice. Nezakonite sadržaje nije se moglo razabrati u trenutku upućivanja na stranicu poveznicom. Stalna kontrola sadržaja stranica na koje se upućuje poveznicom nije međutim moguća bez konkretnih dokaza. U slučaju saznanja o povredi zakona, takve ćemo poveznice odmah ukloniti.

 

Izmjene

Vlasnik stranice pridržava pravo da bilo kada bez prethodne najave izmijeni, ispravi, dopuni ili izbriše informacije koje su stavljene na raspolaganje.

 

Zaštitna prava

Cjelokupni sadržaj ove mrežne stranice jest i ostaje u isključivom vlasništvu vlasnika stranice.

Sadržaj i struktura ovih mrežnih stranica zaštićeni su autorskim pravom. Vlasnik stranice zadržava autorsko pravo, intelektualno vlasništvo i sve vrste prava na sadržaj i strukturu mrežnih stranica i pohranjenih podataka i djela. Zaštita osobito obuhvaća sve pismene dokumente i uzorke te ostale dokumente kao i fotografije, prikaze i slike poput logotipova. Član u postupanju s njima mora primijeniti pažnju jednaku onoj koju posvećuje vlastitim podacima. Prosljeđivanje trećim osobama, osobito izvan predviđene svrhe, nije dopušteno i smije se provesti tek nakon što se od vlasnika stranice ishodi izričito pismeno odobrenje. Informacije su namijenjene samo za privatnu uporabu. Sva vlasnikova prava na odštetu ostaju nepromijenjena.

 

Zaštita podataka

Podaci, osobito osobni podaci, prikupljaju se, obrađuju i koriste isključivo na temelju zakonskih odredbi (DSGVO, TKG 2003). Obrada podataka može usljediti također uz pristanak osobe shodno čl. 6. odl. 1. a ili legitimnim interesom u skladu s odl. f GDPR-a.

Grupacija ističe da prijenos podataka na internetu (npr. u slučaju komunikacije putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa od strane trećih osoba nije moguća i grupacija za to ne preuzima nikakvu odgovornost.

 

Uspostavljanje kontakta

Ukoliko uspostavljate s nama kontakt preko obrasca ili mail-a, Vaši navedeni podaci će se koristiti u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja, isti će biti arhivirani u našoj bazi narednih 6 mjeseci. Te podatke bez Vašeg dopuštenja ne dajemo dalje.

Mogućnost komunikacije e-porukama između korisnika i vlasnika stranice samo je pogodnost koju nudi vlasnik stranice. Prihvaćate ograničenja koja postoje u vezi s pouzdanošću dostave, točnosti i sigurnosti e-poruka prenesenih internetom i svjesni ste toga da vlasnik stranice ne odgovara za gubitke ili štete koji bi mogli nastati time da vaš upit nije primljen, odobren ili obrađen ili činjenicom da bi treće osobe mogle imati uvid u vaše e-poruke. Ako šaljete povjerljive informacije, to činite na vlastitu odgovornost. Sadržaj izlaznih e-poruka pravno je obvezujući samo onda kada ga odgovarajuće potvrdimo pismom ili faksom. Slanje e-poruka na našu adresu ne obvezuje nas na pridržavanje rokova.

Svaka e-poruka povezana je s rizicima prijenosa za koje ne odgovaramo.

 

Neželjena pošta

Ovime iskazujemo da se izričito protivimo tome da treće osobe u reklamne svrhe rabe podatke za kontakt navedene u impresumu. Vlasnik stranice za slučaj slanja reklamnih i informativnih materijala koji nisu traženi pridržava izričito pravo na poduzimanje pravnih koraka.

 

Nadležnost suda

Za sve sporove nadležan je sud koji je stvarno i mjesno nadležan za sjedište na adresi A-9400 Wolfsberg. Vrijedi austrijsko pravo, pri čemu se sporazumno isključuje primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe (Uncitral).

Vlasnik stranice ipak zadržava pravo tužbe pred opće nadležnim sudom korisnika.

 

Salvatorna klauzula

Pokaže li se jedna od navedenih odredbi pravno neprovedivom, to ne utječe na ostale odredbe i pravno neprovediva odredba zamjenjuje se provedivom odredbom koja najviše odgovara namjeni neprovedive odredbe.

 

Google Analytics 

Ova internet stranica koristi Google Analytics, uslugu web analiziranja koju pruža Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi tzv. “cookies” ili kolačiće, tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i koje omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generiraju kolačići o Vašem korištenju ove internet stranice se obično prenose na poslužitelj Google-a u SAD-u i tamo su pohranjene. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije na ovoj internet stranici, Vaša IP adresa će biti skraćena unutar država članica Europske Unije ili drugih stranaka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima se prenosi kompletna IP adresa na Google poslužitelj u SAD-u. U ime rukovoditelja ovog portala, Google će koristiti te informacije za procjenu Vašeg korištenja internet stranice, u svrhu izrade izvješća o web aktivnosti i internet usluga vezanih za rukovoditelja internet stranice. Podaci u sklopu Google Analytics sa Vašom IP adresom ne povezuju se sa drugim podacima koje drži Google. Možete odbiti uporabu „cookies“ postavljanjem odgovarajućih postavki na vašem internet pregledniku; međutim, ističemo da se u tom slučaju neće prikazati sve značajke ove internet stranice. Također možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira „cookie“ o vašem korištenju internet stranice (uključujući vašu IP adresu) na Google-u i obradu tih podataka od strane Google-a, preuzimanjem dodatka pretraživača na sljedećem linku. Link za Google Optout

 

Vaša prava

Vezano za Vaše podatke spremljene u našoj bazi podataka, imate pravo na informaciju, ispravke, brisanje, ograničavanje, prijenos podataka, opoziv i prigovor na iste. Ako ste mišljenja da se obrada Vaših podataka ne obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, možete uložiti žalbu preko naše mail adrese office@kohlbach.at ili pri nadležnom tijelu za zaštitu podataka.