UVIJEK KORAK ISPRED - NAPREDAK

Brojne nagrade za inovativnost, patenti i tehnologije vidljivi su rezultati naših trajnih napora vezanih uz istraživanje i razvoj na području obnovljivih energija.

Mi u grupaciji Kohlbach s vlastitim istraživačkim i razvojnim kapacitetima možemo unutar svojeg poduzeća provesti bitne radove na području istraživanja i razvoja te značajno doprinijeti istraživačkoj suradnji. Grupa Kohlbach raspolaže vlastitim postrojenjima za provođenje ispitivanja, a ima i pristup stotinama različitih postrojenja u zemlji i inozemstvu. Možemo vrlo jednostavno i brzo sami sastaviti ispitne stanice, mjerne uređaje i prototipove te voditi njihov rad. U vezi s tim raspolažemo raznovrsnim kapacitetima za inženjering i proizvodnju, ali i vlastitom opremom za mjerenje i analizu kao i prikladnim alatima za simulaciju.

Zbog raspoloživosti tih dragocjenih izvora u obliku zaposlenika, tehnike, znanja i iskustva i materijala grupa Kohlbach nudi idealne preduvjete za brzu realizaciju planova na području istraživanja i razvoja. Zbog tih smo razloga traženi industrijski partner nacionalnih i međunarodnih istraživačkih institucija, sveučilišta i visokih škola te se u duhu osnivača naše tvrtke rado aktivno stavljamo u službu istraživanja i razvoja.

Kad je riječ o društvenim pitanjima, za naše je poduzeću osobito bitno poticanja akademskog podmlatka.

Grupa Kohlbach svojim stručnim mentorstvom, posebno prilagođenim radnim odnosima ili tehničkom ekspertizom stalno pomaže studentima u zemlji i inozemstvu kod njihovih diplomskih radova i disertacija. Naša tvrtka studentima također nudi dragocjene mogućnosti za provođenje znanstvenih radova kao i da kod nas završe jedan semestar u kojem će se koncentrirati na praktični rad.