Brojke i činjenice

 

Godina osnivanja

Kohlbach: 1946

Aktualna struktura: od 2016

 

Stupanj zaposlenosti pri Kohlbach grupi

> 180 radnika/ca

 

Izvrsna obrazovna ustanova:

praktikanata u 3 zanimanja:

> strojarski tehničar/ka

> mehatroničar/ka i elektrotehničar/ka

> komercijalist

 

Već realizirana postrojenja

> 1.500 postrojenja u 30 zemljama 

 

Izvozna kvota

> 80 %