Vaš partner za nova postrojenja

KOHLBACH Energieanlagen GmbH
Direktor: Peter Meißl, Mag. Joachim Ressler
Prokuristen: Ing. Gert Hofman, DI Georg Payer, Ing. Kurt Robinig, DI (FH) Michael Schranz, MSc


Vaš partner za usluge servisa i optimiranja postrojenja

KOHLBACH Services GmbH
Direktor: Ing. Gert Hofman, Peter Meißl
Prokuristen: DI Georg Payer, Mag. Joachim Ressler, DI (FH) Michael Schranz, MSc


Vaš kontakt partner za međunarodne tvrtke kćeri i KOHLBACH partnere

KOHLBACH Holding GmbH
Direktor: Mag. Walter Kohlbach, MSc, DI (FH) Michael Schranz, MSc
Prokuristen: Ing. Gert Hofman, DI Georg Payer, Mag. Joachim Ressler

 

 

Načelno vrijedi da je za sva poduzeća Kohlbach grupe potrebno zastupanje od strane dva zakonska zastupnika poduzeća.